Joga kao lični preobražaj – Milena Ratković Sjauš

Total Downloads1731
Total Views2483
Size299.92 KB
Download

 

 

Sažetak

JOGA KAO LIČNI PREOBRAŽAJ
Majstor Američke hata joge, Joel Kramer, detaljno obrazlaže opšte
probleme koji se javljaju pri redovnom vežbanju joge i daje korisne savete
praktikantima kako da istraju i uživaju u radu na sebi
Hiljadama godina, joga je bila sredstvo za preobražaj kroz otvaranje uma i
tela. U svojoj suštini joga je proces koji obuhvata suočavanje sa vlastitim
ograničenjima i njihovo prevazilaženje. Ona je psihofizički prilaz životu i
razumevanju samog sebe pa je potrebno da bude, na kreativan način,
prilagođena potrebama vremena.
Joga vas preobražava otvarajući psihičke i mentalne barijere koje blokiraju
vaš potencijal, ograničavajući vam život. Preobražaj je proces koji donosi
nova iskustva i interesovanja. Možda mislite da bi duboke promene mogle
da vas učine toliko drugačijim da izgubite veze sa onima koje volite a možda
i sa samim sobom. U stvari, preobražaj koji vam donosi joga čini da budete
bliži sa samim sobom i otvara vas za dublji osećaj ljubavi. Preobražaj
podrazumeva pročišćavanje koje oslobađa vašu pravu suštinu slično vajaru
koji u kamenu stvara lepotu forme polako i pažljivo uklanjajući deo po deo
ostatka.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici