Joga biljaka – Ljupka Živanović

 

 

Sažetak

EMENAGOGE (Raktabhisarana karma)
Emenagoge su biljke koje potpomažu i regulišu menstruaciju i zbog toga se koriste da
se tretiraju specijalni poremećaji ženskog reproduktivnog sistema, uključujući PMS,
tumore i infekcije materice. Takve biljke se nazivaju raktabhisarana, ili biljke koje
podstiču protok krvi, a u Ajurvedi se mogu nazvati „cirkulatornim stimulansima“.
Emenagoge su uglavnom opore do gorke biljke po ukusu koje oslobadjaju krv od
kongestije, čiste zapušenja krvi i podstiču menstruaciju. One greju krv i popravljaju
joj kvalitet, stimulišući srce. Mogu biti zagrevajuće ili hladeće po energiji, ali su ipak
hladeće u većini.
Ženski reproduktivni sistem je direktno povezan sa krvlju; zbog toga je po prirodi
Pitta. Ako nema balansa u tom sistemu, uzrok treba tražiti u povećanju ili smanjenju
Pitta stanja. Naravno isti tretman ne može pomoći u oba slučaja. Emenagoge koje su
hladne po prirodi su bolje za povišene Pitta menstrualne poremećaje, a tople su bolje
kada je Pitta smanjena.
Više hladnih emenagoga je bolje za menstrulane poremećaje koji su izazvani
infekcijama materice ili krvarenja. Takve biljke pomažu i u smirivanju visokih
emocija, besa i iritantnosti. Više toplih emenagoga je bolje za odloženu menstruaciju
koja je izazvana izlaganjem hladnoći, umoru ili nervozi.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]