Inverzne asane – Tijana Paunković

 

 

Sažetak

U ovom radu su objašnjeni obrnuti položaji u kojima se telo oslanja na ramena i ruke. To su
Viparita karani asana, Sarvangasana, Halasana i Karna pidasana. Bez najmanje jednog od ovih
položaja čas Joge ne može da bude kompletan. Njihovi efekti za organizam su nenadoknadivi,
ukoliko praktikant nema zdravstvene tegobe koje bi bile kontraindikovane. Ove položaje
napredni vežbači često rade u seriji, dok se početnicima može sugerisati da urade samo jedan od
lakših za vreme jednog časa Joge. U tekstu koji sledi, položaji će biti opisani, opisani će biti
načini zauzimanja i načini napuštanja položaja. Biće objašnjeni njihovi efekti i eventualne
kontraindikacije. U radu će biti navedeni i opisani tekstovi pojedinih autora iz sveta Joge koji se
tiču objašnjenja ovih položaja, i njihovi saveti za pravilan rad.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]