Informaciono polje – Milica Šćepanović

 

 

Sažetak

MISLI U POLJU I VELIKI CIKLUS ŽIVOTA

Drevne kulture širom sveta bile su fascinirane simbolikom pinealne žlezde. U mnogim duhovnim učenjima – uključujući tradicije tajnih škola misterija – verovalo se da pinealna žlezda deluje u mozgu doslovno kao treće oko. Novija naučna istraživanja potvrđuju da postoje značajne biološke sličnosti između mrežnice oka i penalne žlezde. Moguće je da piezoelektrični mikrokristali šalju fotone koje hvata tkivo slično mrežnici u pinealnoj žlezdi, odakle se zatim šalju mozgu i dešifruju u vizuelne prikaze. Možda zbog toga ponekad imamo iznenadna predviđanja kada nam se u glavi pojavi slika našeg prijatelja neposredno prije nego nas pozove.
Svakako, potrebna su dalja istraživanja da bismo u potpunosti razumeli kako pinelana žlezda zaista funkcioniše, ali već imamo neke zanimljivije naznake. Kako god, u 1. i 2. Poglavlju izneli smo uverljive naučne dokaze o stalnim telepatskim kontaktima i komunikaciji unutar cele prirode, u polju koje očigledno nije elektromagnetno. Kada spojimo obimno istraživanja dr Vilijema Brauda (dr Williama Braud) sa Beksterovim (Backster) otkrićima, jednostavno se mora promeniti sve što mislimo da znamo o sebi kao živućim, svesnim ljudima. Više ne možemo sebe doživljavati odvojenima od svog okruženja; de facto smo isprepletani sa svima oko sebe. Šta god da mi mislimo, oni misle; šta god da mi osećamo, oni osećaju. Dokle se tačno taj efekat „objedinjenog“ uma proteže? Javlja li se isključivo na nivou međuljudskih odnosa? Ima li to znanje neku praktičnu vrednost ili je to još samo jedan delić neke „eskcentrične nauke“?

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]