Hermes Tajne Egipta – Biljana Kikić

 

 

Sažetak

O dušo zaslepljena! Naoružaj se bakljom Tajne i u zemaljskoj noći ćeš moći da otkriješ svog svetlosnog Dvojnika, svoju nebesku Dušu. Sledi tog vođu božanskog i neka od bude Duh tvoj. Jer on drži ključeve tvojih prošlih i budućih života.
Poziv posvećenima - iz Knjige mrtvih
Oslušnite glas u vama i pogledajte u beskraj Prostora i Vremena. Tamo odjekuje pesma Zvezda, glas Brojeva i harmonija Sfera.
Svako sunce je jedna misao Božija i svaka planeta jedan način te misli. Da biste spoznale misao božansku, o duše , vi silazite ili se dižete mučnim putem sedam planeta i njihovih sedam nebesa.
Šta čine zvezde? Šta kažu brojevi ? Kuda se okreću sfere? O, duše, izgubljene- ili spasene, oni vrše, govore i pevaju vaše sudbine!

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici