Hatha Yoga Tantra Vedanta Bhakti Yoga – Ana Nikolić

 

 

Sažetak

Odnos između hatha joge i tantre
Mnogi ljudi se pitaju šta je superiorna praksa, hatha joga ili tantra. Ovde, Swamiji ističe da joga izdanak tantre. Pribeleženo na Transmission Seminar-u održanom u Šamarandu, Fracuska u septembru 1980.
Šta je veza između joge i tantre? Joga je proces fisije i fuzije. Zbog toga, tantra i joga imaju istovetno značenje. One nisu dve odvojene filozofije. One su samo dva različita termina koja pripadaju istom životnom putu. Preciznije, možemo da kažemo da je joga praktičan aspekt, dok je tantra teoretsko znanje. Šta tantra objašnjava joga nas uči kroz vežbu.
Tantra i joga bi trebalo sagledati kao jednu nauku, ne kao dve. Tantra je majka, joga je sin. Različite knjige koje ste čitali o jogi su sve izvedene iz tantričkih tekstova, ne iz drugih škola ili filozofija. Varijacije i različiti sistemi joge, koji se praktikuju u celom svetu danas, potekli su iz tantre.
Neki od najvećih filozofa Istoka i Zapada su pisali da su sva praktična znanja zvana joga izdanak Samkhya- e, koja je jedna od šest hindu škola filozofske misli. Međutim, ovo nije tačno. Ni u jednom poglavlju sutri u celoj Samkhya-i nema pominjanja asana, hatha joge, kundalini joge, mantra joge, radža joge ili laja joge.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]