Gayatri mantra – Ana Stevanović

 

 

Sažetak

Mantra se otvara i završava Pranavom ili Omom. Ovo se na
prvom mestu odnosi na trostruki aspekt Uzroka –Sveta u
manifestaciji. To da postoji uzrok (Mahasakti) koji, kao
univerzalno Sopstvo, sadrži univerzum unutar Sebe, obrađuje se u
meditaciji koja sledi. Ovde su i Uzrok i njegova manifestacija
objekti misli. Nadabindu pokazuje uzročno stanje Moći-Sveta, koje
prethodi njegovoj trostrukoj diferencijaciji predstavljeno slovima
A,U,M, koja se sjedinjavaju u OM. Ova slova pretstavljaju
Njegovo delovanje koje svi mogu da posmatraju. Prvo i drugo
slovo se odnose na sadašnje aktivnosti Mahasakti, kao Radikalni
Vitalni Potencijal, kao i na one u prošlosti i budućnosti. M ili
Rudra je hemijska akcija razbijanja kombinacija materije. To je
dezintegracija forme. A ili Brahma (Brahma) je sila koja je ponovo
stvara svojom večno podmlađujućom molekularnom aktivnošću
tako spašavajući organizovanu vitalnost od procesa koji se
neprekidno odvijaju kako bi progutali (M) njegove forme. U ili
Visnu je održavalačka snaga koja stabilizuje materiju koja je samo
relativno stabilno stanje energije iz koje se ona pojavljuje i u koju
se konačno stapa. Posmatrajući celokupnu sumu manifestovane
energije Višnu kao Održavalac kroz prostor i vreme je teološko
tvrđenje doktrine generalnog održavanja energije. Mahašakti, u
svojoj Savršenoj Svesti (Cidrupini) je trostruka Moć Volje, Znanja
i Akcije i manifestuje se u izgrađivanju, održavanju i dezintegraciji
objekta. Ono što sledi, kao sve drugo, je sadržano u Om, ali neke
od njegovih implikacija se razvijaju u ostatku Gajatri mantre
(Gayatri-Mantra). Om posmatran kao zvuk (Dhvani) je približno
prirodno ime prvog pokreta (Samanya-Spanda) materijalnog
uzroka ( Prakrti) univerzuma. Primordijalni „Zvuk” ili „Udarac” je
prvo funkcionisanje Brahma-Sakti.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]