Funkcionalna anatomija u hatha jogi – Tamara Ratković

 

 

Sažetak

Funkcije pokretljivosti i stabilnosti zglobova prema Ying Yang-u definiše se time
da što je veća pokretljivost zglobova, to je manja stabilnost (i obrnuto).
Mišićno-skeletna biomehanika opisuje ovaj proces. Tri faktora određuju pokret u
određenom zglobu:
1. oblik kosti
2. kapsulo-ligamentarna struktura
3. mišići koji okružuju zglob.
Oblik kosti koje formiraju zglob doprinosi određivanju opsega pokreta. Zglob sa
dubokom glavom i čašicom, kao što je npr.kuk, ima ograničenu pokretljivost u tri
ravni i stabilnost kako bi nosio težinu tela. Zglob sa plićom gla

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]