Etički aspekti rada učitelja joge – Zoran Zrnić

 

 

Sažetak

Rezime
Poštovaoci Sigmunda Frojda i oni drugi koji se ne slažu sa njegovom teorijom ličnosti i viđenjem čoveka, zajedno su okupljeni oko jedne njegove ideje a to je da je psihički život nalik ledenom bregu koji plovi morem . Mali deo brega viri iznad površine , a ogromna masa se nalazi pod vodom. Isto tako, od psihičkih procesa samo je neznatan deo svestan, a ogroman deo pripada oblasti nesvesnog. Tu se nalaze potisnute želje, ideje, predstave. Ovaj nesvesni deo psihičkog života upravlja ponašanjem čoveka. Taj nesvesni deo je čovek.

Sa druge strane zadatak joge i učitelja joge je da čoveku (učeniku) pomogne da vežbanjem, pravilnim disanjem i čistim mislima svoje nesvesno otkrije, izbaci na „površinu“, suoči se sa samim sobom i pomogne sebi u prevazilaženju problema, neodoumica, konflikta i drugih psihičkih barijera, kao i fizičkog bola. Često je taj put „topljenja ledenog brega“ koji učitelj i učenik zajedno prolaze težak, bolan, dugotrajan i zahteva mnogo strpljenja, stručnog znanja učitelja kao i ljubavi prema poslu koji obavlja, poštovnja etičkih principa učitelja, poštovanja učenika i njegove individualnosti kao i orjentisanost ka učeniku u okvirima odnosa učitelj- učenik. Osnovna komponenta koja omogućava učeniku i učitelju da zajednički napreduju ka ostvarenju postavljenih unutrašnjih, viših ciljeva je međusobno bezuslovno poverenje i strpljenje, koje je svakako isključivo i uzročno posledično, jer ukoliko postoji poverenje, rad i strpljenje samo sa jedne strane put ka uspostavljanju lične harmonije i sreće vežbanjem joge neće biti uspešan i neće dati očekivane rezultate.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]