DNK Nauka nove paradigme – Tatjana Branković

 

 

Sažetak

Šta je život? Ima li života nakon smrti? Šta je duša? Kako je nastao ljudski jezik? Da li su
ljudi svetlosna bića? Da li mozak proizvodi misli? Kako misli nastaju i gde se skladište? Da
li možemo da menjamo naše genetsko nasleđe? U kom ritmu vibriraju čestice i talasi u
nama i oko nas? Kako se prepoznajemo i povezujemo? Da li je prostor zaista prazan?
Većina je sebi postavila bar jedno od ovih pitanja. Svi odgovori su usko povezani sa
čovekom, odnosno sa ljudskom DNK.
Iskreni tragaoci u nauci koji su se usudili da izađu van okvira utvrđenih naučnih i
filozofskih konvencija, omogućili su nam i još uvek omogućavaju uvid u velik broj
zanimljivih postavki o funkcionisanju DNK, od kojih su neke dokazane, dok su druge još
uvek u hipotetičkoj formi. Mnogi su biološki teorijski modeli ugroženi. Da bi se došlo do
odgovora potreban je nov, sveobuhvatniji i dublji pristup koji zahteva kvantnu mehaniku i
teorije polja.
Vrata su odškrinuta. Potrebno je malo hrabrosti i vere da se zakorači napred.
Osluškujući damare novog doba približavamo se sebi i sjedinjujemo sa svetlošću u nama,
osnažujući na taj način grupnu svest u cilju sveopšteg boljitka.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici