Delovanje zvukom na DNK – Maja Anđelić

 

 

Sažetak

Razumevanje našeg bioenergetskog otiska
Nekome poput mene ko se godinama sa žudnjom pitao, tražeći vodu istine u “pustinji stvarnosti“, da citiram Morfijusa iz Matriksa, pronalazak osnovane naučne teorije koja objašnjava kako smo to mi spiritualna bića koja prolaze kroz iskustvo ljudskog postojanja, bilo je vrhunski nagrađujuće.
Dewey Learson-ov Recipročni Sistem fizičke teorije ustanovljava da smo mi recipročna stvorenja sa jednom nogom u svetu duha, vremensko- prostorna, a sa drugom nogom u svetu materije, prostorno -vremenska (slika 3).
Šta više, ovaj model vidi spiritualni nivo vreme- prostor, kao skladište principa svesti iz kojeg se onda gradi naša prostorno- vremenska realnost, kao primarna.
U Larsono-voj revolucionarnoj teoriji, takozvani fizički svet se posmatra kao sekundarni fenomen koji izranja direktno iz polja svesnosti

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]