Čista svesnost kao put do unutrašnjeg mira – Violeta Lazarević

 

 

Sažetak

„Hiljadu sveća se može zapaliti samo jednom svećom a njen se život
neće skratiti. Sreća se nikad ne smanjuje deljenjem“
Buddha
Ako desetoro ljudi upitamo šta znači „živeti u sadašnjosti“, dobićemo deset
različitih odgovora. Možda je to zbog toga što mnogi od nas uopšte nisu
sigurni šta znači „živeti u sadašnjosti“ i kakve koristi bi nam to moglo
doneti.
Definisati „sada“ bi trebao biti lak zadatak, ali nije tako. Mogli bismo reće
„Sada je sada“ i na tome stati. Ispali bismo pametni. Ako zagrebemo ispod
površine pitanja „šta je sada“ nailazimo na zapetljano klupko racionalnih ali
neukrotivih crva sumnje koji zbunjuju i naučnike i filozofe. Traganje za
sadašnjom svesnošću i unutrašnjim mirom koji ono donosi zbunjuje
čovečanstvo od pojave prve iskre svesnosti samog sebe koja je tinjala u
ljudskim očima od pradavnina.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]