Čakre i varnamala – Tijana Marinković

 

 

Sažetak

Uvod
Ovaj rad se bavi značenjem mantre ili manifestovane šabde i „niske od slova” koja je
raspoređena na šest telesih čakri. U tantričkim tekstovima stoji da su sva slova (varna)
sanskritskog alfabeta raspoređena po telesnim centrima, odnosno po laticama njihovih
lotosa, kao i da se na svakom od lotosa nalazi biđamantra tatve centra.
Prvi deo rada bavi se slovima upisanim u centar lotosa, odnosno biđamantrama elemenata
i njihovom vezom sa čakrama.
Drugi deo se bavi odnosom 50 slova sanskritskog alfabeta raspoređenih po laticama
svakog od lotosa i tela Božanske Majke.
Svaki od delova ilustovan je jednim primerom tantričke sadhane, odnosno primerom
korišćenja biđamantri u tantri i jogi.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]