Biohemija emocionalne zavisnosti – Uloga čeonog režnja i umetnost mentalnih vežbi – Sunčica Borak

 

 

Sažetak

BIOHEMIJA
EMOCIONALNE ZAVISNOSTI
Postojanje "emocionalnih kontrolnih centara"
u našim glavama čini da zamišljamo trku robota
koje je stvorila "priroda" kako bi delovali na određene načine.
U izvesnoj meri, naše svesno ja – zainteresovano za napredak
u poslu, za ličnu sreću, ili štagod - mora
dovesti do kompromisa u okviru neuronskih spojeva našeg mozga
između onoga što "znamo" i drevnog znanja
"umreženog" u našem limbičkom sistemu. Da li bi ovo moglo da objasni
dvojnosti i paradokse koji su uveli zbrku u "model"
ili teoriju ljudskog uma? U izvesnom smislu, konflikti su
ugrađeni u sam sistem; ono što želimo za sebe ne mora nužno biti ono
što bi doprinelo razvoju vrste.
-RICHARD RESTAK, M.D.
MOZAK: POSLEDNJA GRANICA

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici