Bharat Natyam – Martina Tripković

 

 

Sažetak

Baratnatjam i joga su dva puta koja postoje da bi nam pomogla da razumemo ispoljavanje
Božanskog u ljudskom obliku. Obe te dve čudesne umetnosti proizvod su Sanatana Darme („večna
religija“, hinduizam) koja predstavlja osnovu indijske kulture. Natjašastra Barate Munija naglašava ne
samo puke fizičke aspekte baratnatjama, već duhovnu i ezoteričku prirodu te umetničke forme. Obe te
dve veštine su takođe nauke koje pomažu evolutivni razvoj, duhovnu evoluciju ljudskog bića do
stanja natčoveka i na kraju do Božanskog.
Duhovnu i jogičku prirodu baratnatjama veoma dobro objašnjava sledeći komentar našeg Gurua
Jogamani, jogačarini Puduvai Kalajmamani Smt Minakši Devi Bavanani, koja je izrazito
kvalifikovana da govori o toj temi, pošto je i istaknuta svetski poznata jogina, isto kao što je i
istaknuta umetnica baratnatjama, i obe te stvari su spojene u njenom jednom dinamičkom biću.
“Baratnatjam je joga, ukoliko joga znači jedinstvo. Jer, sigurno je ta drevna umetnost jedan od
najlepših i najpogodnijih načina da se izrazi ljudska čežnja za sjedinjenjem sa Božanskim. Kao
umetnička forma, Baratnatjam zahteva svesno razumevanje tela, uma i osećanja. Iskren plesač mora
da razume prirodu bakti i džnane i urođenu čežnju svih stvorenja za samadijem, odnosno kosmičkom
svešću. “Božanski ples energije” u univerzumu, koji tako slikovito i lepo prikazuje Gospod Nataradž,
bog plesa, izvor je inspiracije za sve baratnatjam umetnike koji razumeju dublje aspekte svoje
umetnosti. Posebno za mlade, ta božanska umetnost je dar koji uobličava njihovo telo u gracioznu i
kontrolisanu lepotu, um u budnost i osetljivost, a osećanja u kontrolisane i pročišćene receptore za
dublje unutrašnje čežnje čovečanstva. Gospod Šiva lično blagosilja te mlade ljude koji se okrenu toj
umetnosti, nudeći svoje najdublje interesovanje, svoju ljubav i svoju disciplinu kao dakšinu (dar). Te
istinske sadake onda otkrivaju da Satjam, Šivam i Šundaram – istina, božanstvenost i lepota - zaista
cvetaju u njihovim životima, a to su darovi koje gospod plesa od sveg srca poklanja svojim usrdnim
posvećenicima.”

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]