Asane kao arhetipske predstave – Jelena Filipović

 

 

Sažetak

Joga znači jedinstvo ili integracija ili sjedinjenje, različitih polariteta, kojim se prevazilazi
ograničena percepcija i postiže stanje balansa i jednistva na različitim nivoima, i kao takva
predstavlja moćno sredstvo psihološke integracije. Iako je cilj svih grana joge isti, postoje
različiti načini za dostizanje tog stanja. Hatha joga tom zadatku pristupa preko tela, jer postoji
uverenje da ako telo nije pripremljeno i pročišćeno, nije moguće dostići više nivoe svesti.
Ha znači „sunce, toplota, svetlo, energija, kreativnost, aktivnost, strast, pozitivan“, a tha znači
„mesec, hladnoća, reflektivan, receptivan, negativan“. Život je, uglavnom, kretanje od jedne do
druge krajnosti, jer se energija uvek kreće kroz dvostruku polarnost, uravnotežavajući samu
sebe.
Dve glavne osobine joga položaja - asane, onako kako ga je Patanđali opisao, su stabilnost i
udobnost. Često se misli da su asane u obliku u kome ih mi danas poznajemo postojale
vekovima, pa možda i hiljadama godina unazad, ali činjenica je da Patanđali u Yoga Sutrama
(drugi vek n.e.) ne pominje položaje uopšte, osim sedeći položaj za meditaciju, Hatha Yoga
Pradipika (četrnaesti vek n.e) pominje svega petnaest asana, od kojih su većina varijacije
sedećeg položaja prekrštenih nogu, a Gheranda Samhita (sdamnaesti vek n.e) pominje trideset
dve asane.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]