Ajurveda – Herbalna terapija – Jelena Jovanović.

 

 

Sažetak

Ajurveda je tradicionalna Indijska medicina koja je nastala pre više od
5000 godina. Ona je više od lečenja biljkama i predstavlja nauku o životu i
alternativni pristup zdravlju. Osnovni princip Ajurvede je da spreči i tretira
bolesti kroz održavanje balansa u telu, umu i svesti pojedinca putem
odgovarajuće ishrane, napitaka, primene raznih vrsta biljaka i pozitivne
životne filozofije.
Po Ajurvedi sve se sastoji iz pet elemenata: vazduh, voda, vatra,
zemlja i etar. Izraženi su u ljudskom telu kao tri osnovna principa – tri doše:
Vata, Pitta i Kapha doša. Doše upravljaju biološkim, psihološkim i
psihopatološkim funkcijama tela, uma i svesti. Ravnoteža tri doše je
neophodna za pravilno funkcionisanje. Kada su one u neravnoteži narušava
se prirodni tok Prane, životne energije, što može dovesti do mnogih
poremećaja u telu.
S toga nas Ajurveda uči da posmatramo čoveka kao pojedinca i
preuzmemo odgovornost za svoje zdravlje u zavisnosti od mogućnosti,
godišnjih doba, okruženja u kojem živimo, radimo i stvaramo. Ovi faktori
imaju veliki uticaj nas tako da je potrebno da prilagodimo svoj životni stil
da bi živeli u harmoniji sa telom i zadržali optimalno zdravlje.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]