Agija čakra – Gordana Štefanović

 

 

Sažetak

Po tradiciji, muladhara se uglavnom uzima za prvu čakru pošto je sedište
kundalini šakti. Međutim, postoji i drugi sistem u kome razmatranje i
proučavanje čakri počinje sa agijom. Može se smatrati i šestim poslednjim
psihičkim centrom kod čoveka, pošto se Bindu i Sahasrara ne mogu smatrati
više čakrama.
Agija čakra je mesto gde se rađa individualna svest, gde se prvi put javlja
osećaj «ja».
Ovo je čakra uma, pročišćene antahkarane, odnosno predstavlja
impersonalni deo uma ili budhi. Um na ovom stepenu duhovnog razvoja postaje
perfektan instrument. Jogi počinje da «vidi» i razume stvari koje se nalaze iza
pojavnosti, zato je centar mudrosti. Ovo je centar psihičkih moći. Kao što su
sposobnost predviđanja budućih događaja, misaone komunikacije, telepatije,
voljno usmeravanje energije, koje može da se koristi kao psihički uticaj na
umove drugih ljudi ili isceljivanje.

 

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]