inicijacija 2009

Inicijacija u Francuskoj. Tibetanski manastir – Karma Migjur Ling u Montchardonu.