Aktivnosti Vidya Yoga škole 2020.

Dana 26.04.2020 Dragan Lončar je u organizaciji izdavačke kuće ‘’Aruna’’, održao radionicu na temu pravilnog disanja i pranajame.

Dana 29.03.2020. Dragan Lončar je u organizaciji izdavačke kuće ’’Aruna’’, održao predavanje i praksu po metodu ruskog iscelitelja S.N.Lazareva.