Prof. Žarko Trebješanin

 

19.05.2012 u okviru kursa za obuku joga instruktora, generacija 2011-2012, kao gost predavač je bio prof. Žarko Trebješanin. Prisustvovali smo veoma interesantnom i inspirativnom predavanju o simbolima.